Segona lectura del club pel curs 2016/17


La propera 
lectura al club 
serà:

"La doble vida de 
Cassiel Roadnight" 

de Jenny Valentine