Club de lectura: curs 2013/14

El dimarts 8 d'octubre a les 4h de la tarda
comença el club de lectura a la Biblioteca.