Els dilluns a les 4 de la tarda

Per aquest curs 2014/15, els membres del club de lectura 
ens trobarem cada mes i mig, els dilluns a les 4 de la tarda. 
La primera trobada la farem el dilluns 27 d'octubre
 per a comentar el llibre "Quan no te'n vas" i també per a presentar els nous membres del club.